Renovatie-elementen

Ecologisch renoveren

Het inzetten van Robuusteiken Ecologische Bouwelementen is op verschillende manieren positief. Het draagt bij aan een beter milieu, bewoners kunnen besparen op de energielasten en we worden minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, die vroeg of laat uitgeput zijn. Overheden, woningcorporaties en bedrijven doen er dan ook verstandig aan ecologisch renoveren als serieuze optie te onderzoeken.

De verschillende Europese landen hebben via het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen. Op weg naar een CO2-neutrale omgeving in 2050. En dat is sneller dan het lijkt.

Waarom ecologisch renoveren?

Nu die stap gemaakt moet worden, is het verstandig direct te kiezen voor kwalitatief goede producten. Glaswol zien wij bijvoorbeeld als het asbest van de toekomst. Door ecologisch te renoveren zorgen we er samen voor de wereld om ons heen een stuk minder te belasten. Door het gebruik van Robuusteiken ecologische elementen is zo’n renovatie bovendien relatief eenvoudig te realiseren. Wij kunnen renovatie-elementen leveren die aansluiten bij de bestaande bouw of maken in de door u gewenste maatvoering.

Energetisch verbeteren

Renoveren is veruit de meest ecologische en voordelige manier van bouwen. U spaart heel wat bouwmaterialen uit. Door oude elementen zoals de originele balken opnieuw te verwerken, is de sfeer en charme van de oude woning deels te behouden. Veel (corporatie)woningen dateren van voor 1980. Dat betekent dat ze energetisch (lang) niet aan het huidige niveau voldoen. De meest waardevolle investering is dus renoveren met goed geïsoleerde renovatie-elementen.

Subsidies voor duurzaam (ver)bouwen

Een ander voordeel om te kiezen voor ecologisch renoveren, is een financieel voordeel dat u kunt behalen. Duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen draagt bij aan een beter milieu. En aan een gezonde woon- en werkomgeving. De Rijksoverheid ondersteunt duurzaam bouwen daarom met subsidies en belastingvoordeel.

Voorbeelden van subsidies voor duurzaam verbouwen zijn:

Groenregeling: goedkope financiering voor duurzaam vastgoed;
NESK: voor energiezuinige scholen en kantoren;
MIA: belastingvoordeel voor duurzame bedrijfsinvesteringen.

Wilt u ecologisch renoveren of vrijblijvend offerte ontvangen?

Offerte aanvragen