Woningbouw

In het Klimaatakkoord van Parijs hebben 190 landen hun handtekening gezet onder een overeenkomst om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen. Alle landen leveren inspanningen om in 2050 een CO2-neutrale omgeving te hebben. Woningcorporaties zien zich gesteld voor een opgave om de komende vijftien jaar 200.000 woningen per jaar te renoveren naar een energieneutraal niveau. Nul-op-de-meter wordt de norm. Een immense opgave, waarin de corporaties een grote rol hebben.

Naast het Klimaatakkoord, verplichtte Aedes (de koepel van woningcorporaties) zich via het Energieakkoord om de corporatiewoningen in 2030 naar gemiddeld een B-label te brengen.

Snel ecologisch renoveren

Robuusteiken Ecologische Bouwelementen kan hierin een adviserende en uitvoerende rol hebben. Door de efficiënte aanpak met wand-, dak- en renovatie-elementen kunt u relatief snel woningen renoveren. Samen met onze kennis van ecologisch en remontabel bouwen, weet u zich verzekerd van een professionele partner. 

Vermindering verhuurderheffing verduurzaming

Er zijn in Nederland zo’n 2,5 miljoen corporatiewoningen. Om de corporatiesector te stimuleren om te verduurzamen, stelt de overheid sinds 1 februari 2019 investeringsaftrek voor verduurzaming woningen in. Het kabinet wil dat woningcorporaties investeren in de verduurzaming van woningen. Belastingplichtige verhuurders kunnen daarom een heffingsvermindering aanvragen voor investeringen in verduurzaming. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft meer informatie over de ‘Regeling vermindering verhuurderheffing verduurzaming’.

Nul-op-de-meter

Robuusteiken Ecologische Bouwelementen kan samen met corporaties kijken naar mogelijkheden om woningen beter te isoleren. We hebben daarbij een uitgebreid assortiment aan wand-, dak- en renovatie-elementen. De maatregelen moeten zorgen dat energie wordt bespaard en opgewekt. Als een woning evenveel energie verbruikt als opwekt, spreken we van nul-op-de-meter (energieneutraal). Met onze ecologische bouwelementen kunnen we energieneutrale en dampopen woningen efficiënt realiseren. Veel corporaties staan voor beslissingen over hun woningbezit uit de jaren zestig-tachtig, om die weer ‘bij de tijd’ te brengen. Robuusteiken adviseert daar graag bij.

Duurzame afweging

Naast een financiële afweging, is het steeds belangrijker een duurzame afweging te maken tussen sloop/nieuwbouw of renovatie. Circulair bouwen is beter voor het milieu. Robuusteiken begrijpt dat bij de keuzes het comfort voor huurders van groot belang is. Tegelijk begrijpen we dat de corporatie slim en toekomstgericht wil investeren. De inzet van ecologische bouwelementen helpt bij de uitdaging om de totale woonlasten voor huurders minimaal gelijk te houden, terwijl we minder CO2 uitstoten en een gezond leefklimaat creëren in elke corporatiewoning.

Meer weten over duurzaam investeren in ecologische corporatiewoningen?

Neem contact op met Greentogether

Staat u ook voor een grote renovatieopdracht?

Neem contact op